Ważne -UM informuje.

Walne zebrania 2018
5 lutego 2018
Program komputerowy dla ROD.
6 lutego 2018
CO, GDZIE – SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
[zdjęcie aktualności]

Gdzie zgłosić brak lub uszkodzenie pojemnika, zamówić odbiór popiołu, pobrać worek na odpady po remoncie, gdzie złożyć deklaracje i gdzie zapłacić za śmieci – to najczęstsze pytania mieszkańców. Poniżej wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie.

W związku ze zmianą zadań wykonywanych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Urzędu Miasta poniżej kompleksowa informacja dotycząca spraw i podmiotów je realizujących.

  1. Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja usługi dla uszkodzenia lub braku pojemnika, zwiększenia pojemności pojemników na odpady, mycia pojemników – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o .o., Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 10/12, tel.: (34) 322 60 37, e-mail: zgloszenia@czpk.czest.pl
  2. Przyjmowanie zgłoszeń dla usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dodatkowych usług odbioru popiołu w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, dodatkowych odbiorów z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz październik, listopad i grudzień, informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów komunalnych), kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie – Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 3707 -197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl
  3. Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych ww.worków lubkontenerów na odpady remontowo-budowlane lub odpady wielkogabarytowe – Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa, tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl
  4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pok.  pok. nr 11 , tel.: (34) 3707-143 lub 144,  e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl
  5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 18, tel.: (34) 3707-140 lub 141, e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl
  6. Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości – Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa pok. nr 220, tel.: (34) 3707-225, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl