Aktualności

aktualności
16 stycznia 2018
Walne zebrania
16 stycznia 2018

Krajowa Rada PZD poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach Związku dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej. – 15.01.2018

W dniu 12 stycznia 2017 r. KR PZD przekazała do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo wraz z informacją o działaniach Związku dotyczących projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.

czytaj więcej