walne zebranie.

Działka po zmarłym
8 stycznia 2018
Nowy wzór dokumentu.
10 stycznia 2018

Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie? – 09.01.2018

Zaproszenia należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczyć członkom zwyczajnym PZD bezpośrednio, za pokwitowaniem, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.

czytaj więcej