Ważne

Nowy biuletyn
3 stycznia 2018
Rozwój ROD
5 stycznia 2018

Ważne terminy w sprawie podatków. – 04.01.2018

Przypominamy, iż zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości. Powyższe deklaracje należy złożyć w następujących terminach:

do 15 stycznia 2018 r. – w zakresie podatku rolnego,

do 31 stycznia 2018 r. – w zakresie podatku od nieruchomości.

Deklaracje winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD, co wynika ze statutu PZD.

czytaj więcej