Reprywatyzacja.

Program rozwoju ROD.
3 stycznia 2018
Reprywatyzacja.
3 stycznia 2018

Starania PZD o objęcie gruntów ROD ustawą reprywatyzacyjną – 29.12.2017

W związku z opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. oraz ogromnym problemem roszczeń do gruntów ROD, Polski Związek Działkowców podejmuje liczne działania, mające na celu zabezpieczenie interesów ROD i działkowców w w/w dużej ustawie reprywatyzacyjnej.

czytaj więcej