Szkolenie  z  programu  DGCS  w  Katowicach

Burmistrz Blachownia pomaga rodzinnym ogrodom działkowym
8 listopada 2017

W dniach 07-08 listopada w Katowicach  odbyło się ostatnie  szkolenie  zorganizowane przez Krajową Radę PZD  związane z wdrażaniem programu i szkoleniem  wytypowanych  pracowników  jednostek okręgowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z OZ w Częstochowie,  Krakowie,  Katowicach,  Kielcach,  Łodzi  oraz  Rzeszowa. Zgodnie  z  informacją  Głównej  Księgowej  M. Marks  poprzednie  szkolenia  odbyły  się  w  Toruniu,  Wrocławiu,   Warszawie  i  Olsztynie.  Spotkanie  było  prowadzone  przez  Główną  Księgową  KR  M. Marks  i  koordynatora  PZD   oraz  projektantów  i   informatyków z firmy DGCS, którzy zaprezentowali funkcjonalność  poszczególnych  modułów  programu.

Podczas  szkolenia przedstawiciele DGCS – zgodnie z umową zawartą z PZD – przeszkolili osoby wytypowane z ramienia poszczególnych  jednostek okręgowych, które będą miały za  zadanie wspieranie członków zarządów ROD we wdrażaniu i obsłudze programu dla ROD- DGCS PZD System. Uczestnicy  szkolenia  zgodnie  z  założeniami  będą  pośredniczyli w zgłaszaniu przez ROD uwag dotyczących programu, które będą za ich  pośrednictwem kierowane do wykonawcy – firmy DGCS. Szkolenie miało na celu zapoznanie  z   obsługą   programu w 5 modułach: ogrody działkowe, środki trwałe, logistyka, kadry i płace oraz finansowe.   Dużo  uwagi  podczas  prezentacji  skierowano  na  moduł  ogrody  działkowe,  który  został  stworzony  specjalnie  z  myślą  o  ułatwieniu  pracy  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

Uczestnicy  szkolenia   wyjechali  z  zainstalowanym   programem  i potrzebną wiedzą w zakresie jego obsługi. Do połowy listopada zgodnie  z  przyjętymi  przez  KR  harmonogramami    trwać będzie okres  testowy  programu.

Program DGCS PZD jest kompleksowym programem do zarządzania ROD, który został stworzony niemalże od podstaw przez wykonawcę  – firmę  DGCS  na zlecenie Krajowej Rady dla ogrodów zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD. Koszt zakupu programu ze wszystkimi modułami (finansowo-księgowym, kadrowo-placowym, kasowym, środki trwałe, magazyn ,ogrody działkowe) wynosi 270,60 zł brutto. Cena ta jest niższa dla wszystkich ROD należącychdo Ośrodka Finansowo-Księgowego (OFK) o 30% i wynosi jedynie 189,42 zł brutto za jedną licencję.

 

Zdaniem  uczestników  zorganizowane  szkolenie  było  bardzo dobrze  zorganizowane, a  prezentacja  programu  zapewniła  wszystkim  uczestnikom  możliwość  aktywnego  uczestnictwa.

 

Opracował:

Adam Więcławik

OZ PZD  Częstochowa