Konkurs Najładniejsza działka ROD w Częstochowie .

Krajowa Rada PZD przygotowała nowelizację kontrowersyjnych przepisów o planowaniu przestrzennym – 28.06.2024
28 czerwca 2024
Szkolenie dla działkowców z Okręgu częstochowskiego w ROD Lompy w Woźnikach .
10 lipca 2024

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie mieszkańców miasta na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych oraz stanem środowiska naturalnego,
  • promocja postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku w plenerze,
  • nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Częstochowie.

 

Zgłoszenia:

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zgłaszać do konkursu po trzech kandydatów spośród podległych im ROD.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez przedstawiciela Zarządu ROD w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201 „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz sygnowanej podpisem prezesa zgłaszającego ROD wraz z 2-3 fotografiami (w formacie 10×15). każdego zgłoszonego ogródka.

„Kartę zgłoszenia” można pobrać poniżej bądź w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201.

 

Terminarz Konkursu:

  • przyjmowanie zgłoszeń przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie: 1.07.2023 r. – 31.07.2024 r.,
  • przekazanie kart zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie organizatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2022 r .
  • I etap: wybór przez Komisję konkursową 10 najładniejszych zgłoszonych działek (na podstawie załączonych przez uczestników fotografii),
  • II etap: wizja lokalna oraz ocena przez Komisję konkursową 10 wybranych, najładniejszych ogródków działkowych: 5-9.08.2024 r., 
  • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: podczas 31. Dni Częstochowy.

 

Właściciele trzech najładniejszych działek otrzymają nagrody:1200 zł (brutto) za I miejsce, 1000 zł (brutto) za II miejsce i 800 zł (brutto) za III.

Organizatorem konkursów jest w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.