Krajowa Rada PZD przygotowała nowelizację kontrowersyjnych przepisów o planowaniu przestrzennym – 28.06.2024

Prąd dla ROD – nowe zasady od 1. lipca br.
24 czerwca 2024
Konkurs Najładniejsza działka ROD w Częstochowie .
3 lipca 2024

W dniu 24 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie delegacji Polskiego Związku Działkowców (PZD) z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Paszykiem oraz Sekretarzem Stanu Waldemarem Sługockim. Celem spotkania było dalsze omówienie niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD).

Delegacji PZD przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli radcy prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki. Głównym tematem rozmów było wypracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r., które rodzą zagrożenia dla wielu ROD.

W wyniku spotkania uzgodniono koncepcję zmiany rozporządzenia oraz ustalono, że Polski Związek Działkowców opracuje konkretną propozycję nowelizacji przepisów.

Kilka dni po tym spotkaniu w dniu 27 czerwca br. Krajowa Rada PZD przyjęła Stanowisko dotyczące nowelizacji ww. rozporządzenia. Stanowisko to zawiera najważniejsze argumenty przemawiające za koniecznością zmian w powyższym rozporządzeniu, które postuluje Związek w imieniu polskich działkowców. Załącznikiem do stanowiska jest z kolei dokument zawierający konkretną propozycję nowelizacji rozporządzenia, wypracowaną na podstawie ustaleń pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii a przedstawicielami PZD.

Mając na uwadze wagę przedmiotowej kwestii dla przyszłości ROD oraz ogromne zainteresowanie działkowców, publikujemy wspomniane stanowisko wraz z załącznikiem, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z propozycją Związku, mającą na celu zabezpieczenie istnienia większości rodzinnych ogrodów działkowych.

 

BIURO PRAWNE PZD

1. Stanowisko Krajowej Rady z dnia 27.06.2024 r. [POBIERZ]

2. Załącznik do Stanowiska Krajowej Rady z dnia 27.06.2024 r. [POBIERZ]