Przedstawiciele Związku spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów o planowaniu przestrzennym – 12.06.2024

Rodzinny Ogród Działkowy Hutnik w Myszkowie z własnym ujęciem wody pitnej.
31 maja 2024
Spotkanie ARiMR oraz PZD ws. dalszego wsparcia ROD – 19.06.2024
20 czerwca 2024

W dniu 11 czerwca 2024 r. delegacja Polskiego Związku Działkowców (PZD) spotkała się z Panem Krzysztofem Paszykiem – Ministrem Rozwoju i Technologii oraz Panem Waldemarem Sługockim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, aby omówić niekorzystne przepisy o planowaniu przestrzennym, które zagrażają istnieniu ROD.

Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli Zdzisław Śliwa (Wiceprezes PZD) i Marian Praczyk (Prezes Okręgu PZD w Pile), a także radcy prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD.

Ze strony rządowej udział wziął również Łukasz Marciniak (zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego) wraz ze swoimi współpracownikami.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie postulatów o zmianę przyjętych przepisów o planowaniu przestrzennym, które rodzą zagrożenia dla istnienia wielu ROD. Chodzi o kontrowersyjne przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Jednoznaczne negatywne stanowisko środowiska polskich działkowców wobec tych regulacji po raz kolejny przedstawił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Przypomniał on, że drastycznie ograniczają one możliwości ujawnienia ROD w przyszłych planach miejscowych. W efekcie tworzą warunki do wykluczenia większości ogrodów z tych planów, co byłoby równoznaczne z przeznaczeniem ich do likwidacji. Taki los mógłby spotkać nawet 60% ROD, które nie zostały uwzględnione w obowiązujących obecnie planach. Dlatego też Prezes Kondracki ponownie zaapelował do Ministra o nowelizację rozporządzenia, powołując się przy tym na setki zbiorowych stanowisk i protestów, w których działkowcy nawołują do modyfikacji przepisów.

W trakcie spotkania szczegółowe wyjaśnienie prawne przedstawił mec. Piech. Przede wszystkim wytłumaczył on, dlaczego sytuacja planistyczna ROD przekłada się bezpośrednio na kwestię likwidacji ROD i wywłaszczania działkowców na cele komercyjne, a także uzasadnił zarzut, że rozporządzenie w obecnym kształcie zagraża bezpieczeństwu ROD. W efekcie zaprezentował i objaśnił zmiany w rozporządzeniu postulowane przez PZD, których efektem byłoby zniesienie zagrożeń wynikających dla ROD z obecnie obowiązujących przepisów.

Spotkanie miało charakter merytoryczny i konstruktywny. Podkreślenia wymaga niezwykle życzliwy stosunek kierownictwa Ministerstwa, a zwłaszcza Ministra Paszyka, do całego środowiska działkowców. Stąd też w wyniku rozmów nastąpiło znaczne zbliżenie się stanowisk obu stron. Podczas spotkania zarysowały się bowiem dwie koncepcje rozwiązania przedmiotowego problemu. Temat wymaga jednak dodatkowego omówienia. Dlatego strony uzgodniły potrzebę odbycia kolejnego spotkania w najbliższym czasie, aby wypracować konkretne rozwiązanie legislacyjne, które pozwoli zakończyć sprawę niepokojącą polskich działkowców od wielu miesięcy.

Dzień po spotkaniu w Ministerstwie zebrał się Krajowy Zarząd PZD, który dokonał oceny przedstawionych koncepcji rozwiązania kwestii niekorzystnych przepisów o planowaniu przestrzennym. W tym zakresie Krajowy Zarząd jednomyślnie podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o konieczności nowelizacji rozporządzenia w celu usunięcia zagrożenia dla ROD. Jednocześnie uznano, że stanowisko Ministerstwa rodzi nadzieję, że w stosunkowo szybkim czasie uda się uwzględnić postulaty Związku, co pozwoliłoby zabezpieczyć istnienie większości rodzinnych ogrodów działkowych.

PZD będzie informować o dalszych działaniach i decyzjach w tej sprawie.

Zapraszamy do śledzenia informacji na www.pzd.pl.

BIURO PRAWNE PZD