Tańszy prąd dla ROD – złóż dwa dokumenty! – 25.11.2022

Co w działkowcu? – Czytamy „działkowca”
21 listopada 2022
ROD Sarenka realizuje grant z ARiMR . Ogród sensoryczny w budowie .
7 grudnia 2022

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. Aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD mogą uzyskać upusty cenowe na prąd w 2023r., tj. rozliczyć cześć prądu  zużytego w 2023r. po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Termin na złożenie wniosku w sprawie 250 kWh na działkę upływa 30 czerwca 2023 r., aby uniknąć wątpliwości, co do wielkości pakietu, warto jednak zrobić to niezwłocznie (Informacja jak złożyć wniosek ws. 250 kWh [LINK])  Jednak to nie wszystko.

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może bowiem nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. Trzeba jednak złożyć odpowiednie oświadczenie i warto się pospieszyć.

Cena maksymalna tylko po złożeniu stosownego oświadczenia

Po dochowaniu odpowiednich formalności, ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 785 zł (netto) za 1 MWh. PZD (a zatem jego jednostki), ma do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaliczają się do kategorii podmiotów wskazanych. Wynika to z art. 2 pkt 2) lit. e)  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

Objęcie ochroną przez mechanizm ceny maksymalnej następuje po złożeniu oświadczenia. Zgodnie z ustawą, stosowanie wobec odbiorcy ceny maksymalnej następuje ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem, aby mechanizm zadziałał od 1 stycznia 2023r. oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022r. Złożenie oświadczenia później, skutkuje przesunięciem zastosowania ceny maksymalnej o kolejny  miesiąc (art. 2 ust. 2 i 6 ustawy).

Wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu został wprowadzony rozporządzeniem ministra. Można nim się posłużyć lub skorzystać z formularzy udostępnianych przez poszczególne firmy w internecie (poniżej). Informację można znaleźć również w punktach obsługi klienta dostawcy prądu.

Uwaga! Oświadczenie w sprawie ceny maksymalnej w 2023r, to co innego niż wniosek w sprawie ustalenia prawa do pakietu 250 kWh w cenie z 2022r. Aby skorzystać z obu rozwiązań trzeba złożyć dwa dokumenty. 

 

Krajowy Zarząd PZD

Oświadczenie:

Wzór oświadczenia wprowadzony rozporządzeniem ministra:

https://pliki.biznes.gov.pl/biznes-pl/20221115/Oswiadczenie-skladane-przez-podmioty-uprawnione.pdf

Formularz Tauron:  https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne  (oświadczenie Grupa 4)

Formularz PGE: https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu

Formularz ENEA https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii