Posiedzenie Kolegium Prezesów.

JAK NABYĆ DZIAŁKĘ ?
11 maja 2020
Czytamy – ” Mój Ogródek”!
25 maja 2020

                                                 Posiedzenie   Kolegium Prezesów Nr 1 w Częstochowie.

 

Na  zaproszenie  Dyrektora  Biura  Okręgu  w  dniu  20.05.2020 roku  w  siedzibie  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecie”  w  Częstochowie  odbyło  się  kolejne  posiedzenie  Kolegium  Prezesów.  W  kolegium uczestniczyli  Prezesi  i  przedstawiciele  wszystkich  ROD  w  Kolegium.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  Wiceprezes  Okręgu  Grzegorz  Tasarz  oraz  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik.

Tematyka  posiedzenia  dotyczyła  głownie  spraw  związanych  z  odbiorem  odpadów  komunalnych  z  terenu  rodzinnych  ogrodów  działkowych  w  związku  ze  zbliżającym  się  terminem  01.07.2020  roku,  kiedy  wchodzą  w  życie  nowe  zasady  odbioru  odpadów  komunalnych  między  innymi  z  terenów  ROD.

W  związku  z  powyższym  Okręg  zaprosił  na  posiedzenie  Kolegium  Prezesów  Nr 1 w  Częstochowie  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Łukasza  Kota.  W  posiedzeniu uczestniczyli  pracownicy  Centrum  Usług  Komunalnych  w  Częstochowie  w  osobach  Pani  Katarzyny  Ślęzak  Kierownika  Sekcji  Informacji  oraz  Daniela  Bujaka  Kierownika  Monitoringu  Odpadów, którzy dostarczyli na potrzeb ROD materiały reklamowe dotyczące gospodarki odpadami.

W  wyniku  ożywionej  dyskusji  wszystkich  uczestników  uzgodniono  między  innymi  następujące  sprawy:

  1. Zasad wypełnia  deklaracji  podatkowych  od  miesiąca  lipca  do  końca  okresu  wegetacji  w  ROD  z  możliwością  miesięcznych  korekt złożonych  deklaracji  selektywnej  zbiórki  odpadów  w
  2. Dostarczenia do  Centrum  Usług  Komunalnych w  Częstochowie  propozycji  indywidualnych  harmonogramów  odbioru  odpadów  z  konkretnego
  3. Zabezpieczenia dla  potrzeb  poszczególnych  ROD  gdzie  zostaną spełnione  warunki  bezpłatny  odbiór  odpadów
  4. Zabezpieczenie dla  każdego  ROD  w  Częstochowie  raz  w  roku  darmowych  pojemników  na odbiór  gruzu,  odpadów  budowlanych i

Ponadto  omówiono  sprawy  związkowe  dotyczące  bieżącego  funkcjonowania  ogrodu,  odbywania  posiedzeń  w  tej  trudnej  sytuacji  epidemiologicznej,  komunikacji  wewnętrznej,   zasad  realizacji  inwestycji  i  remontów  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  podejmowania  decyzji  przy  zmianie  użytkowników  działek.

Podczas  posiedzenia  zachowano  wszelkie  zasady  nałożone  wprowadzeniem  stanu  epidemiologicznego  w  kraju.

Opracował:

Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik.